Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm
Hội nghị rà soát tiến độ triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm đang được khẩn trương triển khai. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, quyết định thành lập và kiện toàn Ban Tổ chức; Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị các phần việc theo phân công nhiệm vụ; cũng như đề xuất những vướng mắc đang gặp phải để Ban tổ chức nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban tổ chức cần rà soát kỹ lưỡng công việc, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công chức năng, có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo các hoạt động được diễn ra một cách trang trọng, ý nghĩa./.