Khai trương phòng đọc sách cho cán bộ chiến sỹ
Khai trương phòng đọc sách cho cán bộ chiến sỹ.

Với trên 1.300 đầu sách về các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xét về pháp luật, kiến thức về đời sống kinh tế xã hội trong nước và thế giới, tiểu thuyết truyện ký truyện ngắn. Việc đưa phòng đọc và hoạt động đã hoàn thành trước mục tiêu đề ra theo kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong Công an tỉnh giúp cán bộ chiến sĩ có điều kiện nghiên cứu học tập nâng cao kiến thức vận dụng vào công tác chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong lực lượng Công an Thái Nguyên.