Khai mạc trực tuyến đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn mới
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên

ASEAN University Network viết tắt là AUN là mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường Đại học trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng đại học theo tiêu chuẩn đảm bảo chung của khu vực ASEAN viết tắt là chuẩn AUN - QA. Đây là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên sẽ thực hiện đánh giá 2 chương trình là Bác sỹ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng và là đơn vị đầu tiên trong khối ngành sức khỏe của cả nước đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn chung của khu vực ASEAN.