Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Tham dự Kỳ thi có tổng số 101 thí sinh, trong đó: Thi nâng ngạch chuyên viên chính có 83 người; thi nâng ngạch chuyên viên 4 người; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính là 8 người; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 6 người. Nội dung thi gồm: Kiến thức chung (tự luận); môn chuyên nghiệp vụ (đối với chuyên viên chính) và môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh nghề nghiệp (đối với giảng viên chính) và môn Tiếng Anh.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thi đề nghị các đồng chí trong Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm kỳ thi diễn ra minh bạch, công bằng, nghiêm túc, khách quan, an toàn. Đồng thời đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi cố gắng vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt các môn thi; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế thi. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 6 và 7/8.