Giải trình, làm rõ nhiều nội dung được quan tâm tại kỳ họp
Nhiều nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội
Khai mạc Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Toàn cảnh Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường, đời sống sinh hoạt của nhân dân ổn định, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giữ vững nhịp độ phát triển, Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV là kỳ họp quan trọng, sẽ xem xét, thảo luận vào 19 nội dung do UBND tỉnh trình. Trong đó, có nhiều nội dung mang tính cấp thiết, có tính thời sự nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19; các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách đặc thù của tỉnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước tính tăng 7,08%, lần đầu tiên sau 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 7%. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu hàng hoá; tổng thu ngân sách Nhà nước đều tăng so với cùng kỳ và đạt kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế cơ bản đã trở lại bình thường; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Thông tin khái quát về các nhóm nội dung được xem xét, thảo luận tại kỳ họp lần này, cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra một số yêu cầu về trách nhiệm của đại biểu dự kỳ họp. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị từ sớm, từ xa, nóng nhưng không vội, nhanh nhưng không ẩu, thượng tôn pháp luật, các nội dung của kỳ họp đã được các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng và báo cáo tại kỳ họp theo quy định. Tài liệu của kỳ họp cũng đã được Thường trực HDDND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan, chuẩn bị chu đáo và gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu trước nội dung của kỳ họp với nhiều tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng. Để đảm bảo nâng cao chất lượng các quyết định, nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ các quy định của pháp luật, tập trung nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tích cực, thống nhất, thông qua nghị quyết tại Kỳ họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian tới"./.