Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương; giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu đối với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thực hiện đúng kế hoạch, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo điều hành diễn tập khoa học hiệu quả, thiết thực tiết kiệm, sát với tình hình địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình vận hành cơ chế và xử lý các tình huống. Kết hợp chặt chẽ diễn tập vận hành cơ chế và xử lý các tình huống; Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn đoàn kết thống nhất các cấp các ngành. Đồng thời gắn kết quả của cuộc diễn tập với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Phổ Yên tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ với các nội dung theo kịch bản đã xây dựng như triển khai các Hội nghị: ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về an ninh trật tự; tham quan thực binh xử trí tình huống A2: “tình huống chống gây rối, biểu tình, bạo loạn; đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin; thực binh phòng thủ dân sự (quy mô cấp xã); xử trí tình huống cháy trong khu dân cư.