Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Bình năm 2021
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Bình diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ.

Ngoài nội dung “vận hành cơ chế”, tại cuộc diễn tập năm nay, huyện Phú Bình tổ chức 3 nội dung thực binh là: Chống khủng bố, huy động và ra mắt lực lượng dân quân thời chiến, đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không cơ động tạm dừng và nội dung vận hành cơ chế “Thiết quân luật”.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu: Ban chỉ đạo, đoàn đạo diễn tỉnh phải nắm chắc và thực hiện đúng nội dung kế hoạch của tỉnh; chỉ đạo, điều hành diễn tập khoa học, hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập phải nắm chắc, bám sát nhiệm vụ, vận dụng, xử trí tốt các tình huống đặt ra; quá trình diễn tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, quá trình diễn tập phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi kết thúc diễn tập phải tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung vào phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm quốc phòng của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.