Khai mạc Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX

Tại Phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2022 - 2027 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội nhiệm kì 2016 - 2021. Đồng thời thông qua tổng hợp báo cáo góp ý văn kiện Đại hội cấp trên, tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Điều lệ hội sửa đổi, bổ sung. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027./.