Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã dành phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sau phần khai mạc, Đại hội nghe trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVII và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII. Theo đó, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 10/10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,75%, thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 16,5%, là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh, với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 100 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Ðảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho thai nguyen lan thu xviii nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh đại hội.

Vui mừng về những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lê Xuân Hùng, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, rất mừng các đồng chí lãnh đạo thành phố đề ra được nhiều chương trình dự án có tính chất dài hơi cho nhiều nhiệm kỳ sau này, để thành phố phát triển đi lên và xứng đáng là trung tâm của vùng Trung du miền núi phía Bắc”. Trong niềm phấn khởi, đồng chí Phạm Quang Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên cho rằng, thu hút đầu tư là một trong những thành tựu lớn của thành phố: “Vấn đề thu hút đầu tư đã thu hút được nhiều dự án lớn triển khai trên địa bàn, và đến nay, những dự án này đã trở thành hiện thực, và cũng trở thành nguyện vọng của nhân dân thành phố Thái Nguyên”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra, đại hội đã thảo luận thống nhất mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm cho rằng: “5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đưa ra, tôi nhận thấy đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là tăng trưởng về dịch vụ thương mại”. Đồng chí Cù Xuân Dũng, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh bày tỏ: “Tôi mong muốn lĩnh vực liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, trong thời gian tới, thành phố quan tâm hơn nữa, để làm sao cho các thủ tục liên quan đến cấp phép kinh doanh, cấp phép triển khai các dự án, chúng ta có thể làm trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định vai trò, vị thế và tầm quan trọng của thành phố Thái Nguyên trong sự phát triển của tỉnh, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đưa thành phố có sự bứt phá, đi lên mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung đề nghị đại hội cần phải quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua nghị quyết: “Thành phố Thái Nguyên cần phải luôn luôn tiên phong đi đầu, là người anh cả trong mối quan hệ về kinh tế với các đơn vị hành chính khác trong tỉnh; phải là nơi ươm tạo, nơi đề xuất, nơi khởi xướng những mô hình hay, những cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội để làm tiền đề, làm cơ sở cho các đơn vị hành chính khác học tập, rút kinh nghiệm”.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, đại hội nghe Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành và chia tổ thảo luận, thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho thai nguyen lan thu xviii nhiem ky 2020 2025
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 43 đồng chí./.