Ngày 10/10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tài liệu đính kèm