Kế hoạch nhằm mục đích huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, tổ chức trong, ngoài nước và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với chủ đề “Chung tay xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” được diễn ra từ ngày 15/11/2016 đến 15/12/2016.

Các hoạt động chính trong Tháng hành động bao gồm: tuyên truyền về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu tại những nơi cơ quan, đơn vị, khu vực đông dân cư. Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh vào ngày 15/11, cấp huyện,thành, thị từ ngày 10 - 15/11; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, cuộc thi,..về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bình đẳng giới tại một số sở, ngành, địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh và triển khai các hoạt động hưởng ứng. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị trung ương, địa phương trên địa bàn và UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động.

Các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trước, trog và sau thời gian diễn ra Tháng hành động.