[Infographics]: Những câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19

1. Trẻ mắc COVID-19 chăm sóc như thế nào?

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 3.459 trẻ em dưới 16 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện.

[Infographics]: Những câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19

2. Vì sao người từng mắc COVID-19 vẫn cần tiêm vaccine?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi người đã mắc Covid-19 chưa chắc có miễn dịch tốt, thì với tiêm vaccine, chỉ 1 tháng sau tiêm mũi 1, đã có tới 90% số người tiêm đã sinh kháng thể. Việc tiêm vacicne với người đã từng mắc Covid-19 rất quan trọng. vì:

[Infographics]: Những câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19

3. Chỉ ở trong nhà có mắc Covid-19 hay không?

- Việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 là qua đường hô hấp (cụ thể là giọt bắn). Nếu chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với ai, sẽ không thể lây nhiễm virus.

[Infographics]: Những câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19
[Infographics]: Những câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19