[Infographics] Chỉ số PCI 2020: Thái Nguyên đứng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc