Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 tại các địa phương trên cả nước, ngày 30/4, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 1837 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và thực hiện các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang hoặc cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch.

[Infographics] Các địa điểm phải đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19