[Infographic] Tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân Thái Nguyên ở các tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19