[Infographic]  Thái Nguyên: Giữ vững vị trí 4/63 tỉnh, thành phố về giá trị xuất khẩu