[Infographic] Quý I/2022, giá trị sản xuất công nghiệp Thái Nguyên tăng 6%
[Infographic] Quý I/2022, giá trị sản xuất công nghiệp Thái Nguyên tăng 6%