[Infographic]Cục Đăng kiểm công bố 6 hạng mục khiếm khuyết vẫn được cấp đăng kiểm xe ôtô