Huyện Đại Từ trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ công tác điều trị  bệnh nhân COVID-19

Số tiền được trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện nhằm hỗ trợ cùng các bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, đóng góp trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.