Huyện Đại Từ tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021
LLVT Đại Từ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Năm 2021, huyện Đại Từ đã chỉ đạo LLVT địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong năm, huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% cán bộ, đảng viên; quản lý tốt tất cả điểm đất quốc phòng và xây dựng các công trình quốc phòng phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân trên giao. LLVT huyện thường xuyên tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnhCovid-19; quan tâm, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.