Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015 – 2017, đã có hàng chục dự án đầu tư vào huyện Đại Từ với tổng vốn trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là trên 700 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là trên 1.100 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã có 12 dự án được giới thiệu địa điểm, chấp thuận đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án có quy mô lớn về lĩnh vực đầu tư khu du lịch tâm linh, đường giao thông, khu đô thị mới....

Thời gian tới, huyện Đại Từ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động trong huyện; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư…/.