Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ lồng ghép với nội dung này ngay sau Tết. Để lan toả phong trào trồng cây trong nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ phối hợp với một số cơ quan báo chí của Trung ương giúp tỉnh tuyên truyền về nội dung này.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc tuyên truyền về lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc trồng cây xanh là trách nhiệm chung của cả cộng đồng xã hội, cần được xây dựng, tính toán chi tiết. Theo đó, UBND tỉnh sẽ lên kế hoạch cụ thể, sau đó, sẽ phối hợp với Công Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân./.