Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh hội nghị

Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 22 người ứng cử trên tổng số 7 đại biểu Quốc hội được bầu; giới thiệu 149 người ứng cử trên tổng số 66 đại biểu HĐND tỉnh được bầu.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo dân chủ, theo đúng quy định, hội nghị đã trao đổi, hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ của người ứng cử.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật), từ 22/2/2021 đến 17h00 ngày 4/3/2021. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên - SĐT: 0208.3851.662. Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử liên hệ với Sở Nội vụ để được hướng dẫn và nhận mẫu hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải mẫu hồ sơ ứng cử trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia tại địa chỉ http://hoidongbaucu.quochoi.vn

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến vấn đề thẩm định sức khoẻ người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và cấp huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh, việc giới thiệu người ứng cử là bước rất quan trọng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, giới thiệu tham gia ứng cử đảm bảo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ngay sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật và hướng dẫn người ứng cử hoàn thiện hồ sơ liên quan, gửi về cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định.

Trên cơ sở danh sách giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.