Nỗ lực ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm 2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Tổ chức cho hơn 1400 sinh viên Lào - Campuchia ở lại đón tết cổ truyền Việt Nam do đại dịch Covid không thể về nước. Đặc biệt Hội đã tổ chức thành công lễ đón tết cổ truyền cho các lưu học sinh Lào – Campuchia đang sinh hoạt và học tập tại Thái Nguyên. Dự kiến 6 tháng cuối năm, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội, tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức mít tinh trọng thể cấp tỉnh chào mừng Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào 2022./.