Hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng
Hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng thông tin tới đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư tại Hải Phòng và kế hoạch thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển công nghiệp, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hợp tác về du lịch, phát triển văn hóa, xã hội, các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn và hợp tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bày tỏ vui mừng và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm qua với những kết quả ấn tượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn thành phố Cảng chia sẻ những bài học kinh nghiệp trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng sự bứt phá mạnh mẽ của Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh hội nghị hôm nay là sự cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa hai địa phương vốn có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Đồng chí cũng khẳng định thông qua các chương trình hợp tác sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp Hải Phòng và Thái Nguyên tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực./.