Họp báo Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Toàn cảnh buổi họp báo

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2021 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Sẽ có 55 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan Tư pháp được trình tại kỳ họp lần này. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới và các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến, sẽ có 2 nghị quyết thường kỳ và 40 nghị quyết chuyên đề được thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin kế hoạch tuyên truyền kỳ họp của đơn vị; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp lần này. Nhất là, việc tổ chức kỳ họp không giấy đã không chỉ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận kịp thời với các văn bản phục vụ kỳ họp, qua đó thực hiện tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền.

Một số ý kiến cũng nêu các vấn đề quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID - 19 và nội dung cần định hướng thông tin của kỳ họp lần này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch, tích cực tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung, diễn biến của kỳ họp để cử tri, nhân dân trên địa bàn tiện theo dõi, nắm bắt, qua đó góp phần làm nên thành công chung của kỳ họp.