hop ban chi dao chuong trinh sua hoc duong tinh thai nguyen
Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ theo Quyết định số 1340 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên có chủ trương triển khai chương trình trên cơ sở khảo sát nhu cầu của học sinh và thực tế việc thực hiện cung cấp sữa cho học sinh tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình sữa đưa vào trường học đã triển khai trong thời gian vừa qua. Cụ thể, trên 80% số trẻ mầm non và gần 40% số học sinh tiểu học được uống sữa tại trường. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu cũng như tính thiết thực của chương trình sữa học đường, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm xây dựng chương trình triển khai, cơ chế thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình sữa học đường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Chương trình sữa học đường đối với việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng chí giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính nghiên cứu đảm bảo nguồn kinh phí khi chương trình đưa vào triển khai; Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tham mưu và triển khai xuống các trường bộ tiêu chuẩn, chủng loại sữa được phép đưa vào chương trình; tiếp thu ý kiến, điều chỉnh báo cáo và kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận khi chương trình chính thức được triển khai trên địa bàn./.