3132-thuoc
Ảnh minh họa

Nhận biết được tầm quan trọng của hoạt động quản lý giám sát chất lượng thuốc, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian vừa qua ngành y tế Thái Nguyên đã có hướng dẫn cụ thể đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc trên địa bàn về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, duy trì việc đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt, mua bán thuốc có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ hợp pháp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm, đặc biệt tập trung vào các công ty đầu mối và cơ sở bán lẻ là tuyến cuối phân phối thuốc đến tay người sử dụng.