Thái Nguyên 27
Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 57%
mây thưa
Cập nhật: 26-02-2021 15:30:15
Dự báo 5 ngày tới
26-02-2021 00:00:00 22 mây đen u ám
26-02-2021 03:00:00 23 mưa nhẹ
26-02-2021 06:00:00 24 mưa nhẹ
26-02-2021 09:00:00 28 mây rải rác
26-02-2021 12:00:00 25 mây rải rác
26-02-2021 15:00:00 23 mây thưa
26-02-2021 18:00:00 21 mưa nhẹ
26-02-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
27-02-2021 00:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 03:00:00 19 mưa nhẹ
27-02-2021 06:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 09:00:00 22 mây đen u ám
27-02-2021 12:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 15:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 18:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 21:00:00 19 mưa nhẹ
28-02-2021 00:00:00 19 mây đen u ám
28-02-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
28-02-2021 06:00:00 22 mưa nhẹ
28-02-2021 09:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 21:00:00 21 mây đen u ám
01-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
01-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
01-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
01-03-2021 09:00:00 25 mưa nhẹ
01-03-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
01-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 21:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 09:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 12:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 18:00:00 21 mây đen u ám
02-03-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
03-03-2021 00:00:00 21 mây đen u ám
03-03-2021 03:00:00 22 mây đen u ám
03-03-2021 06:00:00 25 mây đen u ám
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Hơn 1 tấn cá chết bất thường tại đập Hố Cùng, xã Tân Kim, huyện Phú Bình

20/02/2021 22:11
Liên tục những ngày qua, hiện tượng cá chết bất thường đã xảy ra tại đập Hố Cùng, thuộc xóm Châu, xã Tân Kim, huyện Phú Bình. Hơn một tấn cá chết chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến ông Vũ Thạch Tấn là chủ hộ nuôi cá thiệt hại nặng nề về kinh tế.