Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kỷ niệm 35 năm ngày thành lập
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kỷ niệm 35 năm ngày thành lập.

Ngày 25/7/1987, Đại hội lần thứ nhất Hội VHNT tỉnh Bắc Thái được tổ chức với 71 hội viên, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quy tụ hầu hết các văn nghệ sĩ, người yêu mến văn học nghệ thuật trong tỉnh. Trải qua 7 kỳ đại hội, đến nay, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã có 288 hội viên; 11 Chi hội chuyên ngành, 8 Hội cấp huyện và 5 câu lạc bộ trực thuộc Văn phòng Hội.

35 năm qua, đồng hành với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước và quê hương Thái Nguyên, hòa nhịp với tiến trình vận động của nền văn học nghệ thuật nước nhà, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng vị thế, hình ảnh Thái Nguyên trong đời sống văn hóa tinh thần của đất nước.

Với những thành quả đã đạt được, Hội VHNT Thái Nguyên 2 lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, nhiều cờ và bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành trao tặng. Nhân dịp này, Hội cũng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Văn học Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ XXI”.