Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022

8 đội thi đến từ các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh đã đưa đến các các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh hoặc các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong quá trình đào tạo. Đây đều là những thiết bị đã đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở.

Qua Hội thi góp phần khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của các giáo viên, học sinh, sinh viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn các thiết bị có chất lượng để phổ biến nhân rộng và tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022.