Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936-2021)
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Trước khi tổ chức hội thảo, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Cách đây 85 năm, vào cuối năm 1936, trong ngôi nhà lá 3 gian đơn sơ ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ đã diễn ra lễ kết nạp 4 quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng Cộng sản Đông Dương - đánh dấu sự kiện cơ sở Đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập. Sự ra đời của cơ sở Đảng cộng sản là kết quả của sự nỗ lực tuyên truyền, gây dựng cơ sở trong những ngày đầu với nhiều khó khăn thử thách, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu cấp thiết là phải có một tổ chức cách mạng tiên tiến trực tiếp lãnh đạo lực lượng cách mạng ở địa phương.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đoàn đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng và quê hương Thái Nguyên, nguyện tiếp tục củng cố niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; ra sức thi đua, cổ vũ quyết tâm chính trị của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia - nơi cách đây 85 năm chứng kiến sự ra đời của tổ chức cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên, hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh được tổ chức. Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhắc nhớ lại sự kiện lịch sử cách đây 85 năm trong niềm tự hào sâu sắc.

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là từ khi cơ sở Đảng đầu tiên tỉnh Thái Nguyên được thành lập, phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở Thái Nguyên phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương Đảng giao cho.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936-2021)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo khoa học

Trong đó, có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an toàn tuyệt đối Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ; bảo vệ các cơ quan đầu não của Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954). Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng Thái Nguyên không ngừng phát triển trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh sau 35 thực hiện đường lối đổi mới, diện mạo của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi thay. Từ một tỉnh lạc hậu, kém phát triển, đến nay, Thái Nguyên đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn của vùng trung du miền núi phía bắc. Nhiều lĩnh vực thuộc nhóm những tỉnh dẫn đầu trong cả nước. Đặc biệt, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đưa Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội cả nước”.

Các phát biểu cùng gần 20 bài tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã làm rõ thêm bối cảnh, sự ra đời và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên đối với phong trào cách mạng của Thái Nguyên cũng như các tỉnh trong vùng Việt Bắc, góp phần vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945.

PGS.TS Đỗ Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi cho rằng, một hội thảo để kỷ niệm một sự kiện ra đời cách đây 85 năm là không chỉ nhìn nhận về sự kiện đầu tiên. Từ đốm lửa cách mạng đầu tiên tại La Bằng đã thổi bùng lên phong trào cách mạng ở Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc, trở thành sức mạnh đưa những ý tưởng, tư tưởng, tinh thần, quan điểm, lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trở thành hiện thực”.

Nhiều tham luận cũng đã phân tích, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 85 năm xây dựng và phát triển. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong 30 năm tỉnh Thái Nguyên thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong đấu tranh cách mạng và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; dự báo, nhận diện sát đúng những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng: “Đảng bộ trong 85 năm qua kế thừa, phát huy, phát triển từ lúc là một điểm sáng đầu tiên ở La Bằng, lcus đó có 4 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có trên 90 nghìn đảng viên. Nhưng điều đáng nói ở đây là chất lượng của đảng viên ngày càng nâng lên, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Cho nên, nhìn cả chặng đường 85 năm qua, bây giờ thấy một đội ngũ cán bộ, đảng viên rất vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và ý thức tổ chức”.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ Trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: “Với Thái Nguyên, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển tốt vừa đảm bảo sức khỏe nhân dân. Chúng tôi cũng rất ấn tượng Thái Nguyên là một trong những tỉnh chuyển đổi số nhanh, bằng khoa học công nghệ. Buổi hôm nay, chúng tôi tham gia hội thảo và kết nối với 2.200 đại biểu ở khắp nơi. Đây cũng là bước đột phá. Trong văn kiện đại hội XIII cũng xác định đây là mục tiêu đột phá để chúng ta đi nhanh và đi đến đích”.

Là sự kiện lớn của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021, cũng là hoạt động hội thảo khoa học về nghiên cứu lịch sử địa phương có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hội thảo được kết nối trực tuyến đến tất cả các huyện, thành phố thị xã. Nhiều địa phương kết nối xuống tận cấp xã, phường. Đây là dịp để Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936-2021)
Lễ khởi công công trình tôn tạo Di tích lịch sử cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy, điểm cầu huyện Định Hóa chia sẻ suy nghĩ: “Với 18 chủ đề tham luận, gần 100 trang tư liệu. Có thể nói đây là nguồn tài liệu cho các cấp bộ Đảng của toàn tỉnh nói chung và Định Hóa nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống yêu nước và truyền thống dân tộc cho các thế hệ mai sau”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Phổ Yên cho rằng: “Đây cũng là cơ sở, là nguồn động lực to lớn cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục có quyết tâm cao hơn nữa thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước”.

Đảng viên Bùi Thị Bích Ngọc, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho biết: “Thông qua truyền hình trực tuyến, những đảng viên ở cơ sở xã, phường như chúng tôi được tham gia hội thảo khoa học đầy ý nghĩa này. Bản thân tôi hiểu thêm về phong trào cách mạng, lịch sử ra đời của cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi là một đảng viên trẻ. Đây là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa, xứng đáng khi được đứng trong hàng ngũ của đảng và viết tiếp truyền thống 85 năm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Vào đúng dịp Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra lễ khởi công công trình tôn tạo Di tích lịch sử cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng huyện Đại Từ.

Xuất phát từ chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích để tương xứng với giá trị và tầm vóc lịch sử, ngày 21/6/2021 HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 82 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên lần 2 và Nghị quyết số 76 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng.

Căn cứ chủ trương của tỉnh, huyện Đại Từ đã hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế dự án và thống nhất với các ngành chức năng của tỉnh để tổ chức thực hiện. Theo quy hoạch, diện tích khu di tích dự kiến sẽ được mở rộng lên gần 20 nghìn m2, tổng thể mặt bằng khu di tích là một quần thể trên cơ sở mở rộng các điểm di tích cũ, đồng thời xây dựng mới phục vụ hoạt động thăm quan và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để tưởng nhớ, tri ân những thế hệ cán bộ đảng viên đi trước, đồng thời tạo động lực để Thái Nguyên tiếp tục làm tốt việc giữ gìn và phát huy giá trị của Di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chị Nông Thị Thủy, Thân nhân của đồng chí Nông Văn Ái chia sẻ: “Tôi rất là vinh dự và tự hào khi có mặt ở sự kiện này. Tôi càng vui mừng hơn khi tỉnh Thái Nguyên khởi công xây dựng, mở rộng di tích. Tôi mong rằng công trình sớm hoàn thành. Đây cũng là nguyện vọng lớn của gia đình chúng tôi”.

Đồng chí Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ thông tin: “Chúng tôi đang tập trung, sau ngày động thổ sẽ hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo trình tự quy định để lập thẩm định và phê duyệt và triển khai thi công công trình. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2022 sẽ hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng”.

Cũng tại chương trình, nhằm tri ân thế hệ đi trước, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao tặng quà tri ân cho các gia đình thân nhân của 4 đồng chí đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, trao tặng quà cho 5 đảng viên cao tuổi và 5 gia đình chính sách của xã La Bằng. Ban Tổ chức cũng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Bên lề Hội thảo, các đại biểu cũng dành thời gian tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm công, nông nghiệp tiêu biểu của huyện Đại Từ.