Hội thảo khoa học “Bác Hồ về ATK Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt cách đây 75 năm. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong các quyết định lịch sử cách mạng là nguồn động lực quan trọng để Thái Nguyên khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, “trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ về ATK Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”
GS.TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhấn mạnh: “Lịch sử cách mạng đã trao cho Thái Nguyên sứ mệnh to lớn. Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã làm tròn sứ mệnh bảo vệ an toàn và tuyệt mật cho thủ đô kháng chiến, bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Phát huy truyền thống lịch sử quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quốc phòng - an ninh ổn định, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, sau 25 năm tái lập tỉnh, với 5 kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, quy mô kinh tế của Thái Nguyên không ngừng được mở rộng, Thái Nguyên luôn nỗ lực, phát huy vị trí, thế mạnh của tỉnh, là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo của vùng, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của vùng và của cả nước”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp này là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhất là với Thái Nguyên khi nơi đây trong lịch sử đã vô cùng vinh dự và tự hào làm tròn sứ mệnh Thủ đô kháng chiến; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trong suốt 9 năm trường kỳ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống TD Pháp.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ về ATK Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn.

Trong phát biểu, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có nêu: “Địa danh ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một trang sử vẻ vang nhất gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và pho sử bằng vàng của Đảng ta. Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Những kết quả đạt được toàn diện trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế đã tiếp tục vị thế của tỉnh Thái Nguyên đối với miền trung du và miền núi Bắc bộ”.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”, Ban Tổ chức đã nhận được 25 tham luận của các nhà khoa học thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia; Đại học Thái Nguyên; tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang; một số ban, ngành của tỉnh.

Tại hội thảo, các ý kiến đã làm sáng rõ và sâu sắc thêm nội dung về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đối với An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên; những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại An toàn khu Định Hóa; khẳng định những đóng góp của quân dân An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và khẳng định vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa, giáo dục, y tế của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: “Trong cuộc hội thảo này, có rất nhiều ý kiến, những kiến giải, những tư liệu mới… Chúng ta hiểu rõ hơn quyết định sáng suốt của Trung ương Đảng, đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên, ý nghĩa của hội thảo này không chỉ là một sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn Định Hóa làm An toàn khu kháng chiến, mà còn là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc, hiểu một cách có cơ sở khoa học về quyết định đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương”.

Khái quát lại những quan điểm đã được thống nhất tại hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hội thảo đã một lần nữa làm sáng tỏ và sâu sắc hơn về hoạt động lãnh đạo của Bác, các cơ quan đầu não của cách mạng Việt Nam ở căn cứ địa Việt Bắc nói chung, ATK Thái Nguyên nói riêng; từ đó rút ra những bài học lịch sử để làm nền tảng, kim chỉ nam cho quá trình phát triển của quê hương cách mạng Thái Nguyên trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Từ kết quả đạt được của hội thảo sẽ góp phần tạo động lực to lớn, tiếp nối truyền thống vùng đất cách mạng, chiến khu Việt Bắc năm xưa và những tiềm năng, thế mạnh ngày hôm nay, Thái Nguyên đang và sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại không chỉ của khu vực trung du miền núi phía Bắc, mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển./.