hoi nong dan tp song cong chung suc xay dung nong thon moi
Năm 2016, hội viên nông dân thành phố Sông Công đã tình nguyện hiến trên 7.200m2 đất làm đường, trên 1,7 tỷ đồng và hơn 3.100 ngày công lao động làm mới 2,45km đường bê tông, sửa chữa 1,9km đường giao thông

Năm 2016, hội viên nông dân thành phố đã tình nguyện hiến trên 7.200m2 đất làm đường, trên 1,7 tỷ đồng và hơn 3.100 ngày công lao động làm mới 2,45km đường bê tông, sửa chữa 1,9km đường giao thông; nạo vét và sửa chữa 6,1km kênh mương nội đồng. Hội Nông dân thành phố đã trích quỹ “Chung tay xây dựng nông thôn mới” cho Hội Nông dân xã Bình Sơn với số tiền 20 triệu đồng đóng góp vào công trình làm đường bê tông tại xóm Bình Định 2, góp phần cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các xã, phường của thành phố đã đảm nhận quản lý nhiều tuyến đường liên thôn, xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố Sông Công còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực góp phần vào việc đảm bảo đường làng, ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp; ttích cực xây dựng quỹ “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân thành phố.v.v.

Năm 2017, Hội Nông dân thành phố Sông Công tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, góp phần cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại./.