hoi nghi truc tuyen trien khai ke hoach thuc thi hiep dinh evfta
Điểm cầu Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những cơ hội mà EVFTA mang lại càng có ý nghĩa khi cả hai bên đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, do tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Chính phủ tập trung vào 5 nhóm công việc lớn, bao gồm: Tuyên truyền phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: công tác truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và FTA nói riêng; các giải pháp để tận dụng hiệu quả cam kết; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cũng như vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU…

Căn cứ vào quyết định của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, trên cơ sở phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đón đầu làn sóng đầu tư, giao thương, mở cửa thị trường, tăng sức cạnh tranh cho kinh tế địa phương. Với thế mạnh về nhiều lĩnh vực như may mặc, sắt thép, nông sản…, những sản phẩm chủ lực của địa phương được hưởng nhiều lợi từ EVFTA, Thái Nguyên cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng được các điều kiện khắt khe của thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới./.