hoi nghi truc tuyen cua chinh phu voi cac dia phuong trien khai nhiem vu nam 2020
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Trong ngày làm việc thứ 2, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là phương châm hành động của năm 2020, qua đó xác định những trọng tâm cho chỉ đạo điều hành như tại nội dung Dự thảo các Nghị quyết cho năm 2020. Đồng thời trao đổi, giải đáp các kiến nghị của địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm Thái Nguyên bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020, với 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 83,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 740.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 27,6 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 15.300 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới về đích trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra,...Bước sang năm 2020, tỉnh tập trung tổ chức quán triệt, triển khai tích cực các Nghị quyết của Chính phủ, trọng tâm là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; tích cực triển khai 3 đột phá phát triển và khẩn trương đảm bảo các điều kiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho Kế hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, vì vậy, đồng chí mong muốn với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu để khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn.

Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, tổng hợp, giao các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết; đồng thời đây cũng là nhưng thông tin cần thiết, quan trọng để hoàn chỉnh và ký ban hành Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó xác định phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 10 giải pháp đột phá khắc phục các vướng mắc hiện nay; Nghị quyết số 02 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020./.