Hội nghị Triển khai thi hành luật luật bảo vệ môi trường năm 2020
Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Cục thuộc Tổng cục Môi trường đã giới thiệu, hướng dẫn thực hiện một số quy định chi tiết trong công tác bảo vệ môi trường. Theo đó luật cũng quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo về môi trường bao gồm: đồ thải, đốt, chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kĩ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thông qua hội nghị giúp các doanh nghiệp có được kiến thức và trách nhiệm của đơn vị trong công tác sản xuất kinh doanh gắn liến với hoạt động bảo vệ môi trường được quy định trong luật môi trường năm 2020, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật./.