Hội nghị Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51, khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị BTV Tỉnh ủy đã tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025; Kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Cho ý kiến đối với danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.

Hội nghị BTV Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo, xin ý kiến về nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy (Khu A). Kết quả 02 năm thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo, kết quả điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình, quy định.

Liên quan tới báo cáo xin ý kiến về nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy (Khu A), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất bãi bỏ Điều 1, Kết luận số 367 ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, do nội dung xin chủ trương không có cơ sở thực tiễn để xem xét, quyết định. Nhấn mạnh việc làm này không phải là “hợp thức hóa sai phạm” mà là “khắc phục hậu quả sai phạm”, thể hiện tinh thần cầu thị, nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đảng của nhà đầu tư, đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng; chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khắc phục hậu quả về những sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại 02 khu công nghiệp nêu trên, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung cho ý kiến về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, thực hiện quy trình đánh giá, lựa chọn cá nhân tiêu biểu bảo đảm kỹ lưỡng, công khai, minh bạch; bảo đảm cá nhân được trao thưởng phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu, mang tính đại diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chỉ theo quy định; từ đó lan tỏa gương điển hình để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.