Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Phú Lương dự kiến diễn ra trong tháng 10/2021. Tính đến thời điểm này, huyện Phú Lương đã quán triệt nhiệm vụ diễn tập; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch. Huyện cũng đã đầu tư kinh phí để hoàn thành việc xây dựng hầm họp huyện ủy; nhà sa bàn; nhà lưỡng dụng; làm đường bê tông vào căn cứ chiến đấu; lựa chọn các vị trí diễn tập thực binh...

Tại hội nghị, cơ quan thường trực là Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo kế hoạch tổ chức, chỉ đạo diễn tập đối với huyện Phú Lương. Trên quan điểm chỉ đạo, tổ chức diễn tập bảo đảm đúng nguyên tắc, an toàn, sát với điều kiện thực tế của địa phương trong điều kiện thời chiến có thể xảy ra, đưa ra những tình huống sát nhất để đơn vị tập bài nghiên cứu, đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập KVPT của huyện Phú Lương. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, huyện cần tiếp tục xác định nhiệm vụ diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020- 2025 nhằm tăng cường củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả; gắn công tác chuẩn bị diễn tập với quy hoạch, xây dựng công trình quân sự, căn cứ chiến đấu, từng bước hoàn chỉnh thế trận KVPT theo kế hoạch, phương án đã xác định; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát với đặc điểm địa bàn, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng diễn tập và nhân dân./.