hoi nghi giao ban cong tac dan van quy iii nam 2016
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Trung

Quý III năm 2016, công tác dân vận của khối các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường và đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị; đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra như: hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” chưa cao, một số nơi mang tính hình thức; việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số đoàn thể cấp tỉnh còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhất là cấp cơ sở còn thiếu chặt chẽ, triệt để.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan tới công tác dân vận, một số khó khăn trong thực hiện tại cơ sở.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác dân vận với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, đồng chí nhấn mạnh: các đơn vị đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền; quản lý các hội nhóm, tổ chức bất hợp pháp ở một số địa phương. Đối với ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, ngoài những đề xuất được quyết định tại hội nghị, đồng chí giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục xem xét để tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy./.