Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh quý II
Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý II, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương; từ đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong quý, đã tiếp trên 2.800 lượt công dân, kiến nghị, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Tiếp nhận trên 1.200 đơn, trong đó có 30 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền… Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, tỷ lệ điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững, ổn định.

Trong quý II, hệ thống dân vận tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thăm hỏi, động viên, cứu trợ đột xuất các hộ dân bị hỏa hoạn, tai nạn rủi ro. Chủ động tuyên truyền với các hoạt động trái pháp luật của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc phức tạp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Trong 6 tháng cuối năm, khối Nội chính tỉnh: tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung cao độ cho công tác diễn tập phòng thủ. Sớm hoàn thiện tổ chức và bắt đầu hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tham mưu, đề xuất quản lý tốt thông tin trên mạng xã hội. Định hướng quản lý Nhà nước với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Đối với khối Dân vận: Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp định hướng, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dân vận, dân tộc, tôn giáo... Các cơ quan liên quan tiếp thu các kiến nghị, tham mưu cụ thể cho Thường trực Tỉnh ủy./.