hoi nghi bao cao vien cac tinh uy thanh uy dang uy truc thuoc trung uong thang 52019
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã thông tin nhanh những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, một số vấn đề về thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, các vấn đề của giáo dục các cấp...đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Đối với việc xử lý sai phạm trong kỳ thi THTP Quốc gia năm 2018, khi có kết luận của cơ quan điều tra thì sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, dự kiến cơ quan điều tra sẽ có báo cáo chính thức sự việc vào ngày 25/5 tới. Hiện, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khâu trong kỳ thi và có những chỉnh sửa kịp thời trong kỳ thi năm 2019.

Cũng tại hội nghị, GS-TS Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài nói chuyện về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Mặc dù bản Di chúc chỉ khoảng 1.000 từ, nhưng là một tổng kết lớn về lý luận và thực tiễn, một đại tổng kết về cách mạng Việt Nam. Di chúc để lại những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, về chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ, về quản lý xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã hội sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi. GS-TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: bản Di chúc bây giờ nằm trong hàng ngũ bảo vật Quốc gia, không chỉ là quốc bảo mà còn là pháp bảo, tức là phương pháp kỳ diệu, hiệu quả nhất để thực hiện sự nghiệp cách mạng. Sau 50 năm, những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế.

Đối với công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan toả sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời gắn với các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước./.