hoi nghi ban thuong vu tinh uy thang 12 nam 2018 cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung quan trọng gồm; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng Công trình Nhà tưởng niệm các TNXP Đại đội 915; Tờ trình về việc triển khai Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên; Chương trình Hội nghị Thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020“; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định dự họp, sinh hoạt chi bộ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các đảng bộ, cơ quan đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; Tờ trình về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng huyện Đại Từ và 1 số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu. Trong tháng 12, các đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá nhiệm vụ năm 2018, xây dựng chương trình kế hoạch năm 2019. Tổ chức tốt Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng việc tham mưu đẩy nhanh tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển cán bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương và của Đảng bộ tỉnh. Về phát triển kinh tế - xã hội đồng chí đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; chủ động rà soát, bổ sung những giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế. Khẩn trương hoàn thiện việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân dịp trước, trong và sau Tết dương lịch sắp tới. Khẩn trương hoàn thiện những nội dung công việc chuẩn bị Chương trình dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng công trình Nhà tưởng niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915; thông xe cầu Bến Tượng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.