hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 33 thao luan cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại phiên họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 10 nội dung có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và một số lĩnh vực phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó có 2 nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung trí tuệ, thảo luận sổi nổi và trách nhiệm đó là: báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây.

Đối với báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu cần đánh giá rõ kết quả, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao của Thái Nguyên sau nửa nhiệm kỳ, từ đó xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu về chiến lược phát triển du lịch của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, đồng chí bí thư nhấn mạnh về phương pháp và cách làm cũng như trình tự mở hội nghị, làm sao để giới thiệu được đầy đủ các điều kiện, tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách của tỉnh trong quá trình mời gọi các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ tiếp thu tiếp tục chỉ đạo để chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh thành công tốt đẹp.

Đối với báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, làm rõ những những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp cụ thể mang tính khả thi để tiếp tục thực hiện chương trình đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Về báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020, Hội nghị tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã, phường hiện nay, đặc biệt đánh giá những thuận lợi, khó khăn sau khi sáp nhập trung tâm y tế và bệnh viện cấp huyện.

Hội nghị cũng dành thời gian để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.