Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33 thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 33 thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thảo luận, cho ý kiến vào 29 nội dung do các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trình. Trong đó, 15 nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7, dự kiến được tổ chức trong tháng 7 tới đây. Trên cơ sở các văn bản, tờ trình, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị các cơ quan tham mưu làm rõ những vấn đề quan tâm. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiến hành xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 15. Đối với các nội dung còn lại, BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản tiếp tục trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến và tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức triển khai thực hiện theo quy trình, quy định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Liên quan đến Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa 14 dự kiến được tổ chức trong tháng 7, đồng chí đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp. Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đồng bộ với các nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.