Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XX cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thảo luận, cho ý kiến đối với 02 Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên và Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tán thành về chủ trương đầu tư, bởi đây đều là các công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo hạ tầng để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; mang dấu ấn về văn hóa - xã hội, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn vốn đầu tư.

Đối với các Tờ trình xin ý kiến về việc bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình xin ý kiến về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI; Tờ trình về công tác tổ chức bộ máy, đa số các ý kiến nhất trí, thống nhất với nội dung trình.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gồm: công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh; công tác lễ tân, hậu cần, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cho lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 29/10/2021.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thống nhất một số vấn đề, đặc biệt liên quan tới các nội dung Tờ trình xin ý kiến chủ trương đầu tư.

Đồng chí đề nghị, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, nhấn mạnh đây là sự kiện lớn của tỉnh, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; Các hoạt động hướng tới kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an toàn phòng, chống dịch.