Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 28 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, có 19 nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8/2021.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, trước khi triển khai thực hiện gồm: Đường kết nối quốc lộ 37, đường Vành đai V, đoạn qua huyện Phú Bình và TP Thái Nguyên; đường nối quốc lộ 3 mới đến khu công nghiệp Yên Bình; tuyến đường gom bên trái cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; đường kết nối ĐT265 đi Bắc Giang; đường Vành đai I và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 8/2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh: Cần tập trung phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý thông tin báo chí kịp thời, đúng quy định; xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trước diễn biến của dịch COVID-19; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư ngoài ngân sách; khẩn trương ban hành kế hoạch và chỉ đạo nghiêm túc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; kịp thời xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự và công tác quốc phòng, quân sự./.