Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 44
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 44.

6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động và sáng tạo của Cấp uỷ, sự điều hành quyết liệt của Chính quyền Thành phố nên tất cả các tiêu của Thành phố Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt 29.193 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt trên 1.348 tỷ đồng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng quy định. Ban Thường vụ Thành uỷ ra quyết định kết nạp 181 đảng viên mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, cũng như phân tích về các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, khu đô thị, dân cư mới để tăng nguồn thu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt, đẩy mạnh công tác chuẩn bị các hoạt động hướng tới 60 năm thành lập Thành phố./.