Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 12
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã và đang được triển khai tích cực, đúng thời gian quy định. Hiện nay, đã thực hiện xong hiệp thương lần 1 và tổ chức họp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt 6 đề án thuộc công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2021 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền./.