hoi nghi ban thuong vu thanh uy thai nguyen lan thu 105 khoa xvii nhiem ky 2015 2020 da ps
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và duyệt các nội dung tuyên truyền phục vụ tại đại hội như: Phim tài liệu đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; các nội dung trình chiếu về văn kiện, tài liệu, hình ảnh nội dung diễn ra tại đại hội, cũng như công tác chuẩn bị đại hội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII đã cơ bản hoàn tất.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho đại hội; đồng thời, yêu cầu các các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, tiếp tục hoàn thiện toàn diện các nội dung với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định, để đảm bảo cho sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Thái Nguyên thành công tốt đẹp./.